Dotační program JMK na podporu individuálních sportovců

10. 10. 2023

Vážení sportovní přátelé,

zasíláme informaci o zveřejněném dotačním programu JMK na Podporu individuálních sportovců v Jihomoravském kraji 2023-2024.

Příjem žádostí:

od 30.10.2023 do 08.11.2023 do 16:00 hodin

Oprávněnými žadateli jsou:

právnické osoby, jejichž hlavní náplní jsou činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty a ostatní tělovýchovné organizace – dále jen „sportovní organizace“) se sídlem v Jihomoravském kraji, jejichž členy tvoří individuální sportovci definovaní v dotačním programu. Sportovní organizace může žádat v jedné žádosti o podporu pro více individuálních sportovců. Výjimka z uvedeného pravidla platí pro podávání žádostí o dotaci za individuální sportovce, kteří jsou pro sezonu 2023/2024 členy BRNĚNSKÉHO CENTRA SPORTOVNÍCH NADĚJÍ, z. s. (dále jen BCSN). Tito sportovci jsou z žádosti mateřských klubů i BCSN v rámci tohoto programu vyřazeni.

Podrobné informace včetně formuláře žádosti naleznete zde.