Základní informace

Servisní centrum sportu ČUS Znojmo je pobočný spolek, který byl založen hlavním spolkem Českou unií sportu. Servisní centrum poskytuje odborné služby tělovýchovným jednotám, sportovním klubů a svazům na území okresu Znojmo.

Základním dokumentem Servisního centra jsou stanovy. Statutárním orgánem pak předseda. Pobočný spolek je zapsán u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 70806.

SCS ČUS Znojmo za rok 2017 sdružovalo téměř 11 000 sportovců všech věkových kategorií v 96 sportovních klubech a tělovýchovných jednotách s působností v okrese Znojmo.