Dotační program JMK na podporu významných sportovních akcí 2024

13. 10. 2023

Vážení sportovní přátelé,

zasíláme informaci o zveřejněném dotačním programu JMK na Podporu pořádání významných akcí v roce 2024.

 Příjem žádostí:

od 13.11.2023 do 24.11.2023 do 14:00 hodin.

Oprávněnými žadateli jsou:

Okruh A – je určen pro významné mezinárodní akce (zejména Mistrovství Evropy, Mistrovství světa, Grand Prix, Světový či Evropský pohár), pořádané s pověřením příslušného sportovního svazu. Způsobilým žadatelem v tomto okruhu jsou právnické osoby zapsané ve spolkovém rejstříku (§ 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, jež mají hlavní náplň činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu (zejména sportovní svazy a zastřešující organizace, sportovní kluby, tělocvičné jednoty a ostatní tělovýchovné organizace), vyjma spolků věnujícím se požárnímu sportu (např. sbory dobrovolných hasičů)

Okruh B – je určen pro významné akce národního charakteru (mistrovství ČR, Český pohár), nebo akcí s nadpoloviční mezinárodní účastí, které nemají charakter akcí v Okruhu A. Způsobilým žadatelem v tomto okruhu jsou právnické osoby zapsané ve spolkovém rejstříku (§ 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů), jež mají hlavní náplň činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu (zejména sportovní svazy a zastřešující organizace, sportovní kluby, tělocvičné jednoty a ostatní tělovýchovné organizace), vyjma spolků věnujícím se požárnímu sportu (např. sbory dobrovolných hasičů). Dále jsou způsobilými žadateli obce, které se nachází v územním obvodu Jihomoravského kraje.

Okruh C – je určen pro významné akce regionálního charakteru, případně akce s krajským přesahem, či přesahem v rámci států sousedících s územním obvodem Jihomoravského kraje. Dále je okruh určen pro kvalifikační utkání kolektivních sportů na ME/MS a pro podporu domácích hostujících zápasů v rámci Evropských ligových soutěží. Způsobilým žadatelem v tomto okruhu jsou právnické osoby zapsané ve spolkovém a obchodním rejstříku (§ 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů), jež mají hlavní náplň činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu (zejména sportovní svazy a zastřešující organizace, sportovní kluby, tělocvičné jednoty a ostatní tělovýchovné organizace), vyjma spolků věnujícím se požárnímu sportu (např. sbory dobrovolných hasičů). Dále jsou způsobilým žadatelem obce, které se nachází v územním obvodu Jihomoravského kraje.

Podrobné informace včetně formuláře žádosti naleznete zde.