I Martin hraje bowling II

16. 11. 2022

Druhý ročník bowlingového turnaje pro seniory z okresu Znojmo jsme připravili na pátek 11.11. pod názvem „I Martin hraje bowling II“.

5 družstev nominoval soubor znojemských Grácií, 5 družstev nominovali senioři z DPS Vančurova, 2 družstva přijela z Blížkovic a do počtu 14 družstev doplnili stav senioři z Miroslavi a Jevišovic.

V letošním roce se tedy přihlásilo o dvě družstva více než v loňském roce, takže celkový počet sportujících seniorů byl 56.

Že o dramatické souboje, ale i výborné výkony jednotlivců nebyla nouze, je i v této kategorii samozřejmé a obdivuhodné. A díky za to. Vzájemné povzbuzování, hecování, oslava strike ..ů, apod. jsme si užili všichni zúčastnění. A výsledky,to bylo to poslední: „Hlavně se zúčastnit !!!“
Po dvoukolovém systému bylo určeno následující pořadí:

 1. místo body 238 Šušol, Andresová, Lavenberger, Vrbková
 2. místo body 193 Stručovská, Fojtlová, Jindřichová, Stručovský
 3. místo body 192 Matějková, Matějka, Jordáneková, Jordánek
 4. místo body 186 Beránková, Křížová, Matulová, Bernardová
 5. místo body 181 Mandátová, Žurek, Tondlová, Brath
 6. místo body 180 Mikolášová, Kubová, Filipová, Janíčková (Štejdýřová)
 7. místo body 174 Svobodová, Kasalová, Vydrová, Vítámvásová
 8. místo body 173 Hortová, Švancarová, Rezková, Kozdasová
 9. místo body 168 Fišer, Bendová, Herbstová, Pavlíková
 10. místo body 160 Bohdálková, Karásek, Hubáčková, Březina
 11. místo body 153 Dřevojanová, Vincourová, Papoušková, Němcová
 12. místo body 124 Čermák, Havelková, Slabá, Škvrňáková
 13. místo body 122 Růžičková, Věrná, Věrný, Šeráková
 14. místo body 120 Bartušek, Pelikánová, Piusová, Lovečková

V jednotlivcích zvítězil Šušol Vladimír 77 bodů. Všem sportovcům blahopřejeme a děkujeme.

Ceny předal místostarosta města Znojma Jan Blaha.

Poděkování patří i personálu Bowling sport baru za vzornou obsluhu – jednou z odměn byl skvělý oběd a dále mým kolegům z VV ČUS Znojmo, v čele s Romanem Švarcem za přípravu a organizaci.

Kolesa Zdeněk ČUS Znojmo